•   Česky
 • Global reach with local presence

  Výroba oceli

  Unibar ADI se používá především pro aplikace v tomto odvětví. Představuje podstatné výhody oproti jiným druhům materiálů.

  Spolehlivost je jedním z klíčových faktorů při specifikaci Unibaru ADI. Náklady na poruchy provozu v důsledku selhání nebo pozdě dodaných částí se mohou vyšplhat až do desítek tisíc korun za hodinu. Unibar ADI zaručuje spolehlivé a včasné dodávky s technicky nezaměnitelnými odbornými znalostmi. Výrobci využívají špičkové kvality výrobku Unibar ADI k dosažení výrazně vylepšených časů obrábění, což vede k celkovým úsporám nákladů se zlepšenými mechanickými vlastnostmi.

  Obrobitelnost všech typů litin Unibar je taková, že složité tvary, otvory a drážky mohou být opracovávány až o 50% rychleji než u nástrojové oceli a kované oceli. U aplikací tváření kovů za studena zlepšila přítomnost grafitu v mikrostruktuře produktivitu materiálů, které jsou náchylné k vytváření prachu a škodí během válcovacího procesu, jakým je například galvanické pozinkování oceli. Navíc Unibar ADI se používá při válcování hliníku za studena, kdy je hliník náchylný k ulpívání na oceli.

  Oblasti použití

  • Vodící válce
  • Ocelové válce
  • Přítlačné válce
  • Dopravníkové válce