•   Česky
 • Global reach with local presence
  Material Unibar 500-7

  Unibar 500-7

  Barevné značení jakosti: Tmavě zelená
  SG/Tvárná litina

  Srovnávací specifikace:

  • EN-GJS-500-7C v souladu s DIN EN 16482
  • EN-GJS-500-7 v souladu s BS EN 1563 (2011)

  Unibar 500-7 má zvýšenou perlitickou strukturu proti Unibaru 400-15, což má za následek vyšší odolnost proti opotřebení a zvýšenou pevnost se zlepšenou reakcí na tepelné zpracování v porovnání s Unibarem 400-15, a proto se doporučuje pro aplikace, při kterých je požadována dobrá obrobitelnost a kvalita povrchu, stejně jako minimální tření s jinými díly nebo materiály. Dobře tlumí hluk a vibrace.

  Profily a rozsah rozměrů

  Standardní výrobní délka našich produktů je 3080 mm, ostatní délky jsou k dispozici na požádání.

  Kruhové Čtvercové Obdélníkové Speciální profily
  25mm – 700mm 25mm x 25mm – 550mm x 550mm Až 780mm x 550mm Rozměry a profily podle návrhu zákazníka jsou k dispozici na požádání

  Mechanické vlastnosti

  Profil materiálu
  mm
  Pevnost v tahu
  N/mm²
  0.2% 
  Mez vkluzu
  Prodloužení % Tvrdost
  (HB)
  Matrice
  20 < D ≤ 60 500 320 7 170 - 240 Perliticko-Feritická
    60 < D ≤ 120 450 300 7
  120 < D ≤ 400 420 290 5
  400 < D ≤ 700 420 290 5

  Mikrostruktura

  Unibar 500-7 obsahuje nodulární (sférický) grafit typu V & VI podle normy ISO 945. okraj je převážně feritický (>90%). Jádro je v podstatě feritické s 10-50% perlitu. Podchlazených karbidů je méně než 5% a jsou dobře rozptýlené.

  Tepelné zpracování

  Unibar 500-7 může být kalen v olejové lázni na minimálně 50 Rc na vnějším povrchu profilu; má také dobrou reakci na většinu běžných metod povrchového kalení.

  Doplňkové služby

  Obě naše slévárny a distribuční centra nabízejí širokou škálu služeb včetně dodání částečně obrobených výrobků našim zákazníkům. Takovéto polotovary šetří cenný výrobní čas, zvyšují hospodárnost a snižují množství odpadu z vaší výroby. Můžete se tak soustředit na klíčové konstrukční prvky vašich výrobků.

  Řezání

  Řezání na specifickou délku v množství od jednoho kusu až po velké objemy připravené podle požadavků vašich automatických obráběcích strojů.

  Soustružení

  Soustružení kruhových tyčí na požadovanou velikost podle zadaných požadavků umožňuje našim zákazníkům minimalizaci obráběcích operací. Soustružený materiál Unibar je dodáván se standardní tolerancí +1 mm. Na základě konzultací jsme schopni poskytnout i jiná řešení a provedení, která budou vyhovovat všem požadavkům našich zákazníků.

  Frézování

  Jedno a dvou vřetenové stroje nabízejí frézování čtyřhranných a obdélníkových tyčí na specifikovaný rozměr a podle dohodnutých tolerancí. Můžeme nabídnout našim zákazníkům frézování na čtyřech nebo šesti stranách pro další zpracování.

  Loupání

  V případě obráběného materiálu Unibar s průměry menšími než 110 mm můžeme jako alternativu k soustružení nabídnout loupání, kdy dochází k loupání horní zoxidované vrstvy litinové tyče. Jelikož se jedná o menší rozměry a jiný proces obrábění, nabídnuté tolerance jsou přesnější; například h11.

  Vrtání

  Podélné vrtání do hloubky až 1000 mm s využitím jednohlavového vrtání, případně vykružování (vrtání na jádro). Trubky Unibar mohou být dodávány s litým nebo opracovaným vnějším povrchem. Tyto dvě varianty mohou být doplněny širokou škálou vnitřních rozměrů v rozmezí od 30 mm do 500 mm.

  Rozměrové tolerance (SG/Tvárná litina)

  Kruhové
  (litý průměr mm)
  Přídavky na ovalitu
  mm
  Max. přídavek na vypouklost mm
  20 < (D nebo B) ≤ 50 - 5
    50 < (D nebo B) ≤ 100 1 7
  100 < (D nebo B) ≤ 200 2 10
  200 < (D nebo B) ≤ 300 4 12
  300 < (D nebo B) ≤ 400 5 15
  > 400 Podle dohody Podle dohody

  Přídavek na obrábění (SG/Tvárná litina)

  Profil
  (D průměr, B šířka)
  Min. přídavek na obrábění (na jednu stranu)
  Kruhové Čtyřhranné/Obdélníkové
  20 < (D nebo B) ≤ 50 3 3.5
    50 < (D nebo B) ≤ 100 4 4.5
  100 < (D nebo B) ≤ 200 5 5.5
  200 < (D nebo B) ≤ 300 7 7.5
  300 < (D nebo B) ≤ 400 8 8.5
  400 < (D nebo B) ≤ 500 10 10.5
  500 < (D nebo B) ≤ 650 12 12.5

  U obdélníkových tyčí představuje šířka delší rozměr profilu. Přídavky na obrábění u našich kontinuálně odlévaných tyčí lze upravit tak, aby splňovaly požadavky zákazníků na základě předchozí konzultace, dohody nebo speciální objednávky. Pro další informace, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení.

  Oblasti použití

  Unibar 500-7 se používá pro různé aplikace v hydraulickém a pneumatickém průmyslu, ve strojírenství, pro výrobu obráběcích strojů, v automobilovém průmyslu, u čerpadel a kompresorů, v ocelářských zařízeních a pro aplikace v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

  Díky svým mechanickým vlastnostem je přípravek Unibar 500-7 často využíván jako vhodná alternativa pro jiné materiály, jako je ocel, hliník nebo odlitky lité na modelová zařízení.

  Výhody:

  • Dobrá obrobitelnost
  • Vynikající kvalita povrchu
  • Redukce hmotnosti o 10 % oproti oceli
  • Skvělé tlumení vibrací
  • Kratší časy obrábění a broušení
  • Jemnější struktura zrna než v případě odlévání do písku
  • Neexistence pískových vměstků či rozměrových problémů odlitku
  • Eliminace výroby nákladných modelů
  • Dostupnost skladem

  Potřebujete jakékoli další informace o našich kontinuálně odlévaných produktech? Příslušné materiálové listy a naše technické návody jsou k dispozici v oddílu Dokumenty ke stažení.

  Chcete-li zjistit, zda je materiál Unibar 500-7 k dispozici ve vámi požadovaném rozměru, nahlédněte, prosím, do našeho E-Shop. Můžete pohodlně sledovat aktuálně dostupná množství materiálu.