Global reach with local presence
Material Unibar 400-15

Unibar 400-15

Barevné značení jakosti: Žlutá
SG/Tvárná litina

Srovnávací specifikace:

 • EN-GJS-400-15C v souladu s DIN EN 16482
 • EN-GJS-400-15 v souladu s BS EN 1563 (2011)

Unibar 400-15 nabízí vynikající obrobitelnost a kvalitu povrchu v kombinaci s dobrou únavovou pevností, elektrickou vodivostí a magnetickou permeabilitou. Dobře tlumí hluk a vibrace.

Profily a rozsah rozměrů

Standardní výrobní délka našich produktů je 3080 mm, ostatní délky jsou k dispozici na požádání.

Kruhové Čtvercové Obdélníkové Speciální profily
25mm – 700mm 25mm x 25mm – 550mm x 550mm Až 780mm x 550mm Rozměry a profily podle návrhu zákazníka jsou k dispozici na požádání

Mechanické vlastnosti

Profil materiálu
mm
Pevnost v tahu
N/mm²
0.2% 
Mez vkluzu
Prodloužení % Tvrdost
(HB)
Matrice
20 < D ≤ 60 400 250 15 120 - 180 Feritická
  60 < D ≤ 120 390 250 14
120 < D ≤ 400 370 240 11
  400 < D ≤ 700 370 240 11

Mikrostruktura

Obsahuje nodulární (sférický) grafit typu V & VI podle normy ISO 945. Okraj je převážně feritický (>90%). Jádro je v podstatě feritické s ≤10% perlitu. Podchlazených karbidů je méně než 5% a jsou dobře rozptýlené.

Tepelné zpracování

Unibar 400-15 se nedoporučuje pro tepelné zpracování, vhodnější jsou více perlitické jakosti Unibar 600-3 a Unibar 700-2.

Doplňkové služby

Obě naše slévárny a distribuční centra nabízejí širokou škálu služeb včetně dodání částečně obrobených výrobků našim zákazníkům. Takovéto polotovary šetří cenný výrobní čas, zvyšují hospodárnost a snižují množství odpadu z vaší výroby. Můžete se tak soustředit na klíčové konstrukční prvky vašich výrobků.

Řezání

Řezání na specifickou délku v množství od jednoho kusu až po velké objemy připravené podle požadavků vašich automatických obráběcích strojů.

Soustružení

Soustružení kruhových tyčí na požadovanou velikost podle zadaných požadavků umožňuje našim zákazníkům minimalizaci obráběcích operací. Soustružený materiál Unibar je dodáván se standardní tolerancí +1 mm. Na základě konzultací jsme schopni poskytnout i jiná řešení a provedení, která budou vyhovovat všem požadavkům našich zákazníků.

Frézování

Jedno a dvou vřetenové stroje nabízejí frézování čtyřhranných a obdélníkových tyčí na specifikovaný rozměr a podle dohodnutých tolerancí. Můžeme nabídnout našim zákazníkům frézování na čtyřech nebo šesti stranách pro další zpracování.

Loupání

V případě obráběného materiálu Unibar s průměry menšími než 110 mm můžeme jako alternativu k soustružení nabídnout loupání, kdy dochází k loupání horní zoxidované vrstvy litinové tyče. Jelikož se jedná o menší rozměry a jiný proces obrábění, nabídnuté tolerance jsou přesnější; například h11.

Vrtání

Podélné vrtání do hloubky až 1000 mm s využitím jednohlavového vrtání, případně vykružování (vrtání na jádro). Trubky Unibar mohou být dodávány s litým nebo opracovaným vnějším povrchem. Tyto dvě varianty mohou být doplněny širokou škálou vnitřních rozměrů v rozmezí od 30 mm do 500 mm.

Rozměrové tolerance (SG/Tvárná litina)

Kruhové
(litý průměr mm)
Přídavky na ovalitu
mm
Max. přídavek na vypouklost mm
20 < (D nebo B) ≤ 50 - 5
  50 < (D nebo B) ≤ 100 2 7
100 < (D nebo B) ≤ 200 3 10
200 < (D nebo B) ≤ 300 4 12
300 < (D nebo B) ≤ 400 5 15
> 400 Podle dohody Podle dohody

Přídavek na obrábění (SG/Tvárná litina)

Profil
(D průměr, B šířka)
Min. přídavek na obrábění (na jednu stranu)
Kruhové Čtyřhranné/Obdélníkové
20 < (D nebo B) ≤ 50 3 3.5
  50 < (D nebo B) ≤ 100 4 4.5
100 < (D nebo B) ≤ 200 5 5.5
200 < (D nebo B) ≤ 300 7 7.5
300 < (D nebo B) ≤ 400 8 8.5
400 < (D nebo B) ≤ 500 10 10.5
500 < (D nebo B) ≤ 650 12 12.5

U obdélníkových tyčí představuje šířka delší rozměr profilu. Přídavky na obrábění u našich kontinuálně odlévaných tyčí lze upravit tak, aby splňovaly požadavky zákazníků na základě předchozí konzultace, dohody nebo speciální objednávky. Pro další informace, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Oblasti použití

Naše litina Unibar 400-15 je ideální pro širokou škálu aplikací. Díky své struktuře a mechanickým vlastnostem se hodí ke zpracování v automobilovém průmyslu, dále pro různé aplikace v rámci hydraulických a pneumatických systémů, k výrobě strojů, ve strojírenství, pro čerpadla a kompresory a dále i v ropném a plynárenském průmyslu.

Materiál Unibar 400-15 má v mnoha ohledech řadu výhod proti jiným materiálům (ocel, hliník), nebo jiným způsobům zpracování (odlévání do písku).

Výhody:

 • Dobrá obrobitelnost
 • Vynikající kvalita povrchu
 • Redukce hmotnosti o 10 % oproti oceli
 • Skvělé tlumení vibrací
 • Kratší časy obrábění a broušení
 • Jemnější struktura zrna než v případě odlévání do písku
 • Neexistence pískových vměstků či rozměrových problémů odlitku
 • Eliminace výroby nákladných modelů
 • Dostupnost skladem

Potřebujete jakékoli další informace o našich kontinuálně odlévaných produktech? Příslušné materiálové listy a naše technické návody jsou k dispozici v oddílu Dokumenty ke stažení.

Chcete-li zjistit, zda je materiál Unibar 400-15 k dispozici ve vámi požadovaném rozměru, nahlédněte, prosím, do našeho E-Shop. Můžete pohodlně sledovat aktuálně dostupná množství materiálu.