•   Česky
 • Global reach with local presence
  Material Unibar 250+

  Unibar 250+

  Barevné značení jakosti: Bílá 
  Šedá litina s lupínkovým grafitem

  Srovnávací specifikace:

  • EN-GJL-250C v souladu s DIN EN 16482
  • EN-GJL-250 v souladu s BS EN 1561 (2011)

  Unibar 250+ má perlitickou strukturu (70-90% v závislosti na průměru), s feritickým okrajem uvedeným v DIN EN 16482.

  Díky optimalizaci kritických procesů a úplné nepřítomnosti karbidů na okraji má tato jakost vynikající obrobitelnost a vynikající kvalitu povrchu. Materiál splňuje vyznačené mechanické charakteristiky s hodnotami tvrdosti max. 215 HB, nižšími než hodnoty standardního Unibar 250.

  Profily a rozsah rozměrů

  Standardní výrobní délka našich produktů je 3080 mm, ostatní délky jsou k dispozici na požádání.

  Kruhové Čtvercové Obdélníkové Speciální profily
  25mm – 360mm 25mm x 25mm – 260mm x 260mm Až 320mm x 220mm Rozměry a profily podle návrhu zákazníka jsou k dispozici na požádání

  Mechanické vlastnosti

  Profil materiálu mm Pevnost v tahu
  N/mm²
  Tvrdost
  (HB)
  Matrice
  20 < D ≤ 50 195 175 - 215 Perliticko-Feritická
    50 < D ≤ 100 180
  100 < D ≤ 200 165
  200 < D ≤ 360 155

  Mikrostruktura

  Obsahuje grafitové vločky typu 'A' v souladu s normou ISO 945. Okraj obsahuje interdendritický grafit jemného typu 'D' a 'E'. Matrice (jádro) je z více než 70% perlitická, okraj je převážně feritický.

  Doplňkové služby

  Obě naše slévárny a distribuční centra nabízejí širokou škálu služeb včetně dodání částečně obrobených výrobků našim zákazníkům. Takovéto polotovary šetří cenný výrobní čas, zvyšují hospodárnost a snižují množství odpadu z vaší výroby. Můžete se tak soustředit na klíčové konstrukční prvky vašich výrobků.

  Řezání

  Řezání na specifickou délku v množství od jednoho kusu až po velké objemy připravené podle požadavků vašich automatických obráběcích strojů.

  Soustružení

  Soustružení kruhových tyčí na požadovanou velikost podle zadaných požadavků umožňuje našim zákazníkům minimalizaci obráběcích operací. Soustružený materiál Unibar je dodáván se standardní tolerancí +1 mm. Na základě konzultací jsme schopni poskytnout i jiná řešení a provedení, která budou vyhovovat všem požadavkům našich zákazníků.

  Frézování

  Jedno a dvou vřetenové stroje nabízejí frézování čtyřhranných a obdélníkových tyčí na specifikovaný rozměr a podle dohodnutých tolerancí. Můžeme nabídnout našim zákazníkům frézování na čtyřech nebo šesti stranách pro další zpracování.

  Loupání

  V případě obráběného materiálu Unibar s průměry menšími než 110 mm můžeme jako alternativu k soustružení nabídnout loupání, kdy dochází k loupání horní zoxidované vrstvy litinové tyče. Jelikož se jedná o menší rozměry a jiný proces obrábění, nabídnuté tolerance jsou přesnější; například h11.

  Vrtání

  Podélné vrtání do hloubky až 1000 mm s využitím jednohlavového vrtání, případně vykružování (vrtání na jádro). Trubky Unibar mohou být dodávány s litým nebo opracovaným vnějším povrchem. Tyto dvě varianty mohou být doplněny širokou škálou vnitřních rozměrů v rozmezí od 30 mm do 500 mm.

  Rozměrové tolerance (šedá litina s lupínkovým grafitem)

  Kruhové
  (litý průměr mm)
  Přídavky na ovalitu
  mm
  Max. přídavek na vypouklost mm
  20 < (D nebo B) ≤ 50 - 5
    50 < (D nebo B) ≤ 100 1 7
  100 < (D nebo B) ≤ 200 2 10
  200 < (D nebo B) ≤ 300 4 12
  300 < (D nebo B) ≤ 400 5 15
  > 400 Podle dohody Podle dohody

  Přídavek na obrábění (šedá/lupínkový)

  Profil
  (D průměr, B šířka)
  Min. přídavek na obrábění (na jednu stranu)
  Kruhové Čtyřhranné/Obdélníkové
  20 < (D nebo B) ≤ 50 2 2.5
    50 < (D nebo B) ≤ 100 3 3.5
  100 < (D nebo B) ≤ 200 4 4.5
  200 < (D nebo B) ≤ 300 6 6.5
  300 < (D nebo B) ≤ 400 7 7.5
  400 < (D nebo B) ≤ 500 9 9.5
  500 < (D nebo B) ≤ 650 11 11.5

  U obdélníkových tyčí představuje šířka delší rozměr profilu. Přídavky na obrábění u našich kontinuálně odlévaných tyčí lze upravit tak, aby splňovaly požadavky zákazníků na základě předchozí konzultace, dohody nebo speciální objednávky. Pro další informace, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení.

  Oblasti použití

  Naše litina Unibar 250+ je ideální pro širokou škálu aplikací. Díky své struktuře a mechanickým vlastnostem se hodí ke zpracování v automobilovém a sklářském průmyslu, dále pro různé aplikace v rámci hydraulických a pneumatických systémů, k výrobě strojů, ve strojírenství a pro výrobu čerpadel a kompresorů.

  Materiál Unibar 250+ má v mnoha ohledech řadu výhod proti jiným materiálům (ocel, hliník), nebo jiným způsobům zpracování (odlévání do písku).

  Výhody:

  • Dobrá obrobitelnost
  • Vynikající kvalita povrchu
  • Redukce hmotnosti o 10 % oproti oceli
  • Skvělé tlumení vibrací
  • Kratší časy obrábění a broušení
  • Jemnější struktura zrna než v případě odlévání do písku
  • Neexistence pískových vměstků či rozměrových problémů odlitku
  • Eliminace výroby nákladných modelů
  • Dostupnost skladem

  Potřebujete jakékoli další informace o našich kontinuálně odlévaných produktech? Příslušné materiálové listy a naše technické návody jsou k dispozici v oddílu Dokumenty ke stažení.

  Chcete-li zjistit, zda je materiál Unibar 250+ k dispozici ve vámi požadovaném rozměru, nahlédněte, prosím, do našeho E-Shop. Můžete pohodlně sledovat aktuálně dostupná množství materiálu.