•   Česky
 • Global reach with local presence

  Hydraulika a pneumatika

  Společnost United Cast Bar vyrábí širokou škálu materiálových jakostních tříd šedé litiny s lupínkovým grafitem a tvárné litiny s kuličkovým grafitem. Oba typy litiny jsou mimořádně vhodné pro obory hydrauliky a systémů stlačeného vzduchu, kde nacházejí mnohostranné využití. Naše litinové materiály Unibar mají značnou výhodu oproti ostatním materiálům (včetně oceli a hliníku) i vůči jiným výrobním postupům, např. odlévání do písku.

  Jedinečná charakteristika obrobitelnosti kontinuálně lité litiny Unibar je hojně využívána výrobci. Oceňují především zásadní zkrácení časů obrábění a výrazně nižší celkové náklady v důsledku lepších mechanických vlastností. 

  Společnost United Cast Bar neustále zlepšuje stávající nabídku materiálů vývojem nových, kontinuálně litých litin. Vyvinula celou řadu materiálů vhodných pro nízké teploty, u kterých je vyžadována vysoká odolnost proti rázům a tažnost až do teplot - 40°C při současném zachování všech předností litinové řady Unibar.

  Tyto materiály jsou ideálně určeny pro hydraulické aplikace do větrných turbín, pro výrobu lodí a pro aplikace v ropném průmyslu na pevnině i na moři.

  Oblasti použití

  • Tělesa válců
  • Tělesa čerpadel
  • Tělesa ventilů
  • Ventily
  • Hydraulické rozdělovače
  • Hydraulické písty
  • Písty tlumičů
  • Vodítka ventilů
  • Cívky
  • Rotory