Global reach with local presence

Historie

Společnost United Cast Bar Group, která je součástí Proclad Group, je jedním z předních a nejúspěšnějších výrobců kontinuálně litých litinových profilů.

Společnost United Cast Bar využívá více než 120 let zkušeností a odborných znalostí ve výrobě kontinuálně litých litinových profilů. United Cast Bar úspěšně kombinuje technické a výrobní postupy, systémy zajištění jakosti, kontrolní parametry, postupy komerční racionalizace a dodavatelské logistiky. To vše stálo u zrodu obchodní značky Unibar. Společnost United Cast Bar má v současnosti největší portfolio výrobků v daném odvětví. 

1998

V únoru 1998 dochází k vytvoření společnosti United Cast Bar Limited fúzí třech předních evropských sléváren provádějících kontinuální lití: Eurocast Bar Limited (Velká Británie), Starkey's Technicast Limited (Velká Británie) a Cast Profil SA (Španělsko), včetně jejich sítí maloobchodního prodeje a distribučních center.

2001

Vývoj a vznik obchodně výrobní značky Unibar. Dosažením skvělých materiálových vlastností se značka Unibar stala synonymem vysoké kvality. Materiál Unibar se začal dodávat v celé škále výrobků, včetně šedé litiny s lupínkovým grafitem a tvárné litiny s kuličkovým grafitem. 

1998 – 2006

Další strategické akvizice výrobních a distribučních společností vedly k vytvoření skupiny se čtyřmi aktivními slévárnami a třinácti distribučními středisky. Skupina United Cast Bar Group zaměstnává více než 400 pracovníků s kapacitou dodávek přes 80 000 tun litiny za rok. 

2007 – 2009

Společnost United Cast Bar restrukturalizuje své aktivity a soustředí svoji výrobu kontinuálně litých profilů z šedé a tvárné litiny do dvou sléváren v Anglii, Španělsku a do osmi distribučních středisek po celé Evropě. 

2009 – 2010

Společnost investuje do tavících zařízení United Cast Bar (UK) Ltd s cílem zvýšit výkon skupiny s důrazem na strategii nízko nákladové výroby a nízkého bodu nejvyšší účinnosti (BEP). 

Společnost dále investuje do nových distribučních středisek, nově otevírá UCB Korea, UCB Gulf (UAE) a UCB Turkey. Do anglické a španělské slévárny jsou začleněni také lokální distributoři. 

2013

Přichází další investice do nových tavících zařízení v UCB Cast Profil ve Španělsku s cílem zvýšit výrobu a snížit provozní náklady. Ve Velké Británii vzniklo 10.000 m2 nových prostor s cílem zlepšit efektivitu a regulaci zásob. Byly instalovány čtyři nové účinné pece na tepelné zpracování a vylepšení obráběcího vybavení. 

Společnost United Cast Bar vytvořila výrobní základnu, která začala produkovat více než 80 000 tun litiny Unibar a trvale měla na skladě 20 000 tun materiálu (ve svých dvou slévárnách a distribučních centrech v Evropě a Dálném východě).

Vyhlídky do budoucna

Skupina United Cast Bar Group se soustavně věnuje rozvoji vlastních společností a vysoké kvalitě výrobků. Našim cílem je určování nových standardů jakosti a současně další vylepšování zákaznických služeb prostřednictvím profesionální technické a komerční podpory. 

Hlavní strategií budou i nadále investice do rozšiřování vlastní prodejní a distribuční sítě po celém světě, včetně aktivní spolupráce se strategickými partnery a jejich logistikou. Materiál Unibar tak bude k dispozici kdekoliv, kde po něm bude poptávka.